Vzdelávanie formou školení a kurzov v rámci projektu ingREeS sú realizované na Slovensku v mestách Bratislava, Trnava, Banská Bystrica, Žilina a Košice. Každý z piatich vzdelávacích programov pre strednú a vyššiu úroveň stavebných odborníkov, v oblasti energetickej certifikácie budov a využívaní obnoviteľných zdrojov energie v budovách, má na českej aj slovenskej strane svojho odborného garanta. Odborníkov v každej krajine tvoria prední špecialisti v danej oblasti.
3 preštudujte si materiály

Ponúkané kurzy

Zameranie

Krajina

Vyhľadávanie

školenie termín Mesto Krajina
${course.name} ${course.date_start | moment('DD.MM.YYYY')} ${course.venue.town} ${course.country | uppercase}
ingREeS – Cesta k energetickej hospodárnosti a úsporám